قابلیت های کلیدی نرم افزار USB Safely Remove:
- قطع امن اتصال تنها با یک کلیک 
- نمایش پردازش هایی که مانع از توقف درایو یو اس بی می شوند
- پشتیبانی از دستورات خطی قدرتمند
- متدهای 3 گانه برای توقف ابزارها 
- تعریف و نامگذاری ابزارها 
- قابلیت اجرای درایوهای ساتا
- پخش آهنگ و سایر برنامه ها ی خارجی در هنگام اتصال یا عدم اتصال این ابزارها 
- و ...