قابلیت های کلیدی نرم افزار Power Audio Extractor:
- تبدیل DVD به mp3 یا هر نوع فرمت WAV
- نمایش دادن اسلایدها
- پشتیبانی کردن از انواع موزیک
- خاموش شدن کامپیوتر به صورت اتوماتیک بعد از زمان تبدیل
- آسان بودن طریقه استفاده آن
- فشرده سازی MP3 به هر نوع فرمت مورد استفاده
- ایجاد اسلاید تصاویر به همراه انتخاب موزیک
- و ...